Bu web sitesindeki bilgiler aşağıdaki kullanım şartlarına ve koşullarına tabi olarak sunulmuştur ve kullanıcı siteyi kullandığı zaman bu şartları kabul eder:

İçerikler:  Değişikliler ve hatalar görülebilir. Web sitemizdeki bilgiler düzenli aralıklarla veya güncel olaylara bağlı olarak dikkatle kontrol edilir, düzeltilir tamamlanır ve güncellenir. Buna rağmen, hatalı ve/veya eksik bilgiler bulunabilir. Ayrıca, üçüncü taraflara ait sınai veya fikri mülkiyet haklarının bulunmadığı konusunda da garanti verilemez. Tüm şirket, ürün ve marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve genel olarak ticari marka, faydalı model veya patent hukuku kapsamında koruma altındadır. Yabancı markaları kendi markamız olarak benimsemeyiz.

Özel bölümlerdeki şirketlere ait bilgilerin, şirketlerin kendileri tarafından sağlandığını lütfen göz önünde bulundurunuz. Bu içeriklerdeki sorumluluk tamamen ilgili yazara aittir.

Sorumluluk: Bu web sitesinin kullanımından, içindeki bilgilere güvenilmesinden ya da veri ve/veya programların indirilmesinden dolayı oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumluluk kabul etmeyiz. Bu durum, muhtemel virüs bulaşmaları için de geçerlidir. Kötü niyet ve ağır ihmal durumları hariç tutulmuştur. 

Bir konudan emin değilseniz, NGK’daki bir uzmana sorabilir veya yerel atölyenize başvurabilirsiniz. Web sitemizde yayınlanan içerikler Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bilgilerin başka yerlerde kullanıma uygun olduğu ya da o yerlerin yasalarına uyduğu konusunda garanti vermeyiz.

Bağlantılar:  Diğer web sitelerine yapılan bağlantılar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bizim görüşlerimizi yansıtmaları söz konusu değildir. Harici web sitelerinin içeriklerinden sorumlu değiliz ve özellikle de, onların içeriği, işlerliği, hatasızlığı ya da hukuka uygunluğu ile bağlantının öbür tarafındaki herhangi bir içeriğin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmeyiz. Kötü niyet ve ağır ihmal durumları hariç tutulmuştur.

Bağlantı verme: Başka web sitelerinden bu web sitesine ait sayfalara veya verilere bağlantılar oluşturulabilir, ancak bize bu durumu bildirmeniz gerekir. NGK bu izni iptal etme hakkını saklı tutar. Ancak, bilgilerin kaynağını saklayan bir bağlantı kabul edilemez ve açıkça istenilmeyen bir durumdur. Bu konu özellikle sayfaların veya verilerin bir alt pencere (frame) içinde entegre edilmesi veya gösterilmesi durumunda geçerlidir.

Alıntılar:  Sayfaların, metinlerin ve/veya makalelerin kopyalanıp yayınlanmasına yalnızca, içeriğin tam olarak çoğaltılması ve içeriğin kendi üzerinde ya da editoryal kapsamında hiçbir değişiklik yapılmaması durumda izin verilir. Kaynağı belirtilen ve alıntı olduğu açıklanan alıntılar bu kurala tabi değildir.

Yargı yeri: Girişimciler, kamu hukukuna tabi tüzel kişiler veya özel fonlar arasında yasal bir ilişki kurulduğunda yargı yeri Düsseldorf’tur. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin BM Antlaşması hariç olmak üzere Almanya hukuku geçerli olacaktır. Kullanıcının bir tüketici (girişimci değil) olması durumunda, anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözüm imkanı konusundaki referans, 524/2013 No.lu AB Yönetmeliğinin 14. Maddesi (ODR Yönetmeliği) gereğince verilmiştir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için yukarıda belirtilen Yönetmeliğe http://ec.europa.eu/consumers/odr bağlantısından ulaşılabilir.

Değişiklikler:  Bu kullanım şartları üzerinde istediğimiz zaman ve önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Geçerlilik: Yukarıdaki hükümlerden biri geçersiz olursa, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Kayıt Ol

Lisans sözleşmesi

NGK SPARK PLUG EMEA bölgesi web sitesinin (betwinnergiris.com.tr) Medya kütüphanesi bölümünde sunulan resimlerin kullanımı içindir

 • şirket logosu
 • ürün logoları (NGK Ignition Parts ve NTK Vehicle Electronics)
 • ürün resimleri
 • diğer resimler (ör. şirket fotoğrafları)

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH’nin yukarıda belirtilen web sitesinde veya diğer reklam alanlarında (ör. basılı malzemeler) bulunan ve yukarıda sayılan öğeler için aşağıdaki şartlara bağlı olarak size temel düzeyde ve ücretsiz kullanım hakkı veriyoruz:

 • Kullanım hakkı, yukarıda belirtilen ve size dosya formatında sunulan logolar, resimler ve kullanıma yönelik diğer ürünlerden ibarettir (bundan sonra topluca “NGK motifleri” olarak anılacaktır). Kullanım hakkı NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH’nin sorumlu olduğu EMEA bölgesiyle sınırlıdır.
 • Bu motifler sadece NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH ürünlerini NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH referansıyla etiketlemek için kullanılabilir. Dolayısıyla, ne NGK motiflerinin yerleştirilmesi ne de içerik yoluyla, NGK motiflerinin sizin şirketinize ait olduğu, NGK motifleriyle işaretlenmiş ürünlerin sizin tarafınızdan üretildiği veya şirketinizin bizim şirketimizin bir parçası olduğu izlenimini veremezsiniz.
 • Bu lisans, size alt lisanslar tesis etme hakkı vermez. Özellikle de, NGK motiflerinin içeren dosyaları ve/veya resimleri üçüncü taraflara iletemezsiniz.
 • Size sunulan NGK motifleri üzerinde değişiklik veya düzenleme yapılmaz.
 • NGK motiflerini içeren web sitelerini yayına almadan önce web sitelerinin ekran görüntülerini bize göndermeniz gerekir; böylece sizin seçtiğiniz sunum biçimiyle ilgili sorunlar varsa bunu size zamanında bildirebiliriz. Diğer reklam alanları söz konusu olduğunda bir ön izlemenin bize onay için iletilmesi gerekir.
 • Koruma altındaki NGK motiflerinin yasal durumuna karşı itiraz edemez ve bu konudaki herhangi bir itirazı destekleyemezsiniz. Ayrıca, NGK motiflerinin kullanımıyla ilgili olarak NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH veya onun yan şirketleri ve lisans verdiği taraflar karşısında herhangi bir hak talep edemezsiniz.
 • NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, NGK motiflerinin kullanılmasıyla üçüncü tarafların çakışan haklarının ihlal edilmeyeceği garantisini vermez. Bununla birlikte, konuya ışık tutmak açısından kendisinde bu tür bir hak konusunda bilgi olmadığını açıklar.
 • NGK motiflerinin bu lisans kapsamı dışında kullanımının sonucunda ya da ona bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü üçüncü taraf taleplerine karşı bizi ibra edersiniz.
 • NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH istediği zaman lisansı yazılı olarak geri alabilir. Bu durumda geri alma bildirimini aldıktan sonra vakit geçirmeden NGK motiflerini kullanmayı bırakmanız ve NGK motiflerini web sitenizden ve/veya diğer reklam alanlarınızdan kaldırmanız gerekir.
 • Bu sözleşme Almanya kanunlarına tabidir. Yasal mahkeme yeri Düsseldorf Bölge Mahkemesidir.

Kayıt Ol